Gebruiksvoorwaarden PNOexpo

PNOexpo.nl is een initiatief van PNOzorg.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 19 september 2013 van toepassing op ieder gebruik van de website PNOexpo.nl (de "Website") (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie) en op alle diensten die op de website worden aangeboden.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij raden iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website, geheel of gedeeltelijk, mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of beschikbaar worden gesteld aan derden, behoudens voorafgaande toestemming van PNOzorg.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om meer dan 1 keer hetzelfde werk te plaatsen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonlijke gegevens en aanvullende informatie te plaatsen in een andere taal dan de Nederlandse en/of Engelse taal.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om beeld, teksten of geluidsmateriaal waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust, te plaatsenHet is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw posting te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het werk dat u plaatst, fabriceerde of produceerde.

Het is niet toegestaan om een posting te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks en/of waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Het is niet toegestaan om op PNOexpo mensen aan te zetten tot het kopen van het getoonde materiaal.

Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door PNOexpo. Uw reactie richting een andere gebruiker en eventuele vervolgberichten tussen u en een andere gebruiker worden via de servers waarop pnoexpo.nl draait.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers de desbetreffende Gebruiker geheel uitsluiten van het gebruik van de website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld het verwijderen van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van geplaatst materiaal en berichten.

PNOzorg kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan PNOzorg binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

Beperking aansprakelijkheid

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door het gebruik van onze website.

Wijzigingen van de diensten en de Website

Wij kunnen de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). PNOzorg heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.