Privacy beleid & Disclaimer

PNOexpo.nl is een initiatief van PNOzorg.

Privacybeleid PNOexpo

Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van PNOzorg met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website PNOexpo.nl (“Website”) en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. PNOzorg is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van PNOexpo.nl en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

PNOzorg kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 19 september 2013.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze website bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:
  • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar PNOexpo.nl, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en
  • informatie die wij verzamelen onder meer met behulp van cookies.
 • Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze website invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account;
  • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of Diensten van derden;
  • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
  • gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u toegang te geven tot onze Diensten en ondersteuning te leveren door middel van email;
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven (denk hierbij aan het een halt toeroepen van verdachte conversaties via onze website);
 • om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • om contact met u op te nemen, via e-mail,  als beschreven toen wij de gegevens verzamelden; en
 • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden, zoals voor het faciliteren van interactie tussen belabgstellenden via PNOexpo.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Met uitzondering van uw naam, werkgever en de branche waarin u werkzaam bent, zijn uw gegevens niet zichtbaar voor bezoekers van PNOexpo.
Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens die u deelt op PNOexpo.nl: Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om hun werk -beeld, tekst of geluid- en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een andere gebruiker, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Cookies

PNOexpo.nl maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site.  Zo kunnen we dankzij statistieken onze website beter afstemmen op uw wensen, en hoeft u uw wachtwoord niet iedere keer in te geven.  De cookies bevatten nadrukkelijk geen persoonlijke informatie.
Wij plaatsen onder meer cookies voor de volgende doeleinden:
- Het kunnen inloggen op de website
- Het bijhouden van bezoekersstatistieken
- Het verzamelen van informatie voor advertentiedoeleinden

Het is mogelijk om in uw browser cookies uit te schakelen. De website in dat geval blijft toegankelijk, maar PNOexpo.nl kan het correct functioneren van de website niet garanderen

Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw PNOexpo-account.   Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anderzijds kunt u ook contact met ons opnemen voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op PNOexpo, tenzij PNOzorg op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via mail: info@pnoexpo.nl.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Disclaimer PNOexpo

Aan de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. PNOzorg aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Tevens sluit PNOzorg elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van c.q. de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op, alsmede het (nalaten van) ondernemen van acties naar aanleiding van de op deze website gepubliceerde informatie.

PNOzorg biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. PNOzorg is niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.
PNOzorg is niet verantwoordelijk voor informatie in banners, buttons of de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet het eigendom zijn van PNOzorg, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

De op deze website door geregistreerde geplaatste informatie en beelden blijven eigendom van de registreerde. Alle overige informatie op deze website is eigendom van PNOzorg. De inhoud mag enkel worden gebruikt voor privé- en niet-commerciële doeleinden. Hierbij wordt verwezen naar de Gebruikvoorwaarden van PNOexpo.

PNOzorg kan de op PNOexpo geplaatste informatie en beelden gebruiken voor promotionele doeleinden van PNOexpo. Voor overige door PNOzorg gerelateerde communicatie-uitingen zal PNOzorg uitsluitend gebruik maken van geplaatst materiaal na voorafgaande toestemming van de rechthebbende van het werk.